امکانات هاستل

ایران ، اصفهان ، هاستل رگ راگ: چه چیزی در این مکان، خاص است؟ رگ راگ مهمانانش را دوست دارد. تصویری که از اقامت در رگ راگ بخاطر خواهیم داشت احساسِ آرامشی ست نظیر فضای صمیمی خانه‌مان، افراد متفاوتی ست که ملاقات میکنیم و لحظاتی ست که می خندیم ، دوست داشته می شویم و […]

Read More

داستان نقاشی‌

راجع به مهاجرت قو‌های اکلیلی به ووهان چیزی نشنیده بودم تا روزی که با دوتای آن‌ها در رگ راگ آشنا شدم، لنا و گرتا از لایپزیش به آسیا‌ی دور می‌رفتند و بین راه برای اقامت ۲روز که تبدیل به ۱۸روز شد به پیش ما پرواز کردند. هنوز روزی که بر روی سنگفرشهای چهارباغ بعد از […]

Read More

HostelWorld: An Easy Way to Book Your Hostel in Iran

Finding proper accommodation is an essential part of traveling. Suitable accommodation can bring a feeling of safety for you. Besides, proper accommodation is a place that provides comfort for you, and helps you to have a better experience during your trip. Thus, accommodations can affect many ways, and that is why we need to pay […]

Read More

Hi Tehran Hostels as a top choice according to RagRug

Tehran as the beginning and ending city point for most of the travelers, always brings the point of choosing a hostel to stay from our guest and we feel very responsible toward what we offer. That’s why, here we introduce Hi Tehran Hostels as a top choice hostel in Tehran: Both of Hi Tehran Hostel […]

Read More

Story of Isfahan from Zhuorui Fu

BRIEF HISTORY OF THE Isfahan CITY Esfahan, meaning half of the world in Farsi, is an important oil city of Iran. Situated in the middle of the country, it is also a transportation hub for visitors and domestic business professionals. Esfahan has stunning architectures and art preservations. The city came into formation especially under the […]

Read More

Tehran heritage hostel

Tehran Heritage Hostel is the newest and currently largest Hostel in Tehran, offering both private and dormitory rooms of the highest class. Whether you’re a backpacker or a budget traveller , you will enjoy staying at our Hostel. The Parliament, Negaarestan Garden, National Arts Museum and Masoudieh Palace are just 8-minute walking distance from Tehran Heritage […]

Read More

Get Updates & More

Thoughtful thoughts to your inbox