Month: March 2020

امکانات هاستل

ایران ، اصفهان ، هاستل رگ راگ: چه چیزی در این مکان، خاص است؟ رگ راگ مهمانانش را دوست دارد. تصویری که از اقامت در رگ راگ بخاطر خواهیم داشت احساسِ آرامشی ست نظیر فضای صمیمی خانه‌مان، افراد متفاوتی ست که ملاقات میکنیم و لحظاتی ست که می خندیم ، دوست داشته می شویم و […]

Read More

داستان نقاشی‌

راجع به مهاجرت قو‌های اکلیلی به ووهان چیزی نشنیده بودم تا روزی که با دوتای آن‌ها در رگ راگ آشنا شدم، لنا و گرتا از لایپزیش به آسیا‌ی دور می‌رفتند و بین راه برای اقامت ۲روز که تبدیل به ۱۸روز شد به پیش ما پرواز کردند. هنوز روزی که بر روی سنگفرشهای چهارباغ بعد از […]

Read More

شرایط ویژه برای اقامت دانشجوها در اصفهان

هاستل رگ راگ از اقامتگاه‌های معتبر در اصفهان است. ما در رگ راگ تلاش می‌کنیم تا همواره خدمات ارایه شده را بهبود ببخشیم. پیرو شرایطی که در حال حاضر بوجود آمده است. در راستای حمایت از دانشجوها، شرایطی ویژه را درنظر گرفته‌ایم. اگر هاستل رگ راگ را نمی‌شناسید و یا تا به حال اقامت نداشته‌اید، […]

Read More